Elly Voorintholt

Afbeelding: 24 Elly Voorintholt

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat de NVO de kwaliteit waarborgt van ons werk en onze belangen vertegenwoordigt in een breed kader. Ik zou willen dat de NVO voor al zijn leden dat netwerk biedt, waarbinnen de verschillende leden zich voldoende vertegenwoordigd voelen en wat dient als een platform van kennisontwikkeling, maar met name kennisverspreiding.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de NVO onder de leden meer gaat leven en de leden van de vereniging zich goed vertegenwoordigd voelen en zich meer onderdeel voelen van de NVO.

Hierbij zal de NVO zich blijven profileren binnen dit steeds veranderende werkveld en aansluiten bij de behoefte van de leden van de NVO en aansluiten bij de ontwikkelingen binnen onze maatschappij. Het NVO moet zichtbaarder worden als belangrijke gesprekspartner, zowel binnen de vereniging, maar ook zeker daarbuiten.

Ik ben iemand die kritisch is, analytisch, creatief en buiten kaders kan denken. Ik heb binnen verschillende werkvelden gewerkt als orthopedagoog-generalist. Momenteel werk ik als inhoudelijk programmaleider en Cognitief gedrags- en EMDR- therapeut bij een grote jeugdzorgaanbieder. Dat maakt dat ik een brede kijk heb ontwikkeld op met name het Jeugdzorg werkveld. Ik ben maatschappelijk betrokken en wil me graag inzetten door mee te denken over de strategie en het beleid van de NVO, wat ten goede komt aan het werk van alle (ortho) pedagogen en onderwijskundigen die zich dagelijks inzetten voor hun cliënten.