Anne-Marie Burger - van Vliet

Afbeelding: 07 Anne-Marie van Vliet

Ik vind het belangrijk om als lid van de ledenraad met het bestuur en de medewerkers van de beroepsvereniging mee te denken, zodat de ervaring van de dagelijkse praktijk wordt meegenomen in de beleidsvoering. Bijna ieder werkveld, waar de pedagoog werkzaam in is, is in een periode van transitie. De positie van de (ortho)pedagoog moet daarom sterk, helder en duidelijk in beeld blijven en daarbij vooral ook de meerwaarde in de kennis en ervaring voor organisaties. Ik zou meer onderlinge samenwerking en kruisbestuiving willen zien tussen de werkvelden, want door in elkaars keuken te kijken, worden we allen wijzer en blijven we leren. In de ledenraad hoop ik bij te dragen aan de positionering, samenwerking en versterking van de beroepsgroep en de beroepsvereniging. 

Als orthopedagoog generalist ben ik werkzaam binnen het werkveld onderwijs. In eerste instantie begonnen in het voortgezet speciaal onderwijs en bij een rebound voorziening, maar inmiddels werkzaam als coördinator bij een samenwerkingsverband voor basisonderwijs. Als spin in het web is dit samenwerkingsverband betrokken bij passende ondersteuning voor kinderen op basisscholen, veelvuldig in samenwerking met de ouders, de jeugdhulp bij de gemeenten en diverse hulpverleningsinstanties. Mijn huidige baan geeft de ruimte om zowel beleidsmatig actief te zijn als met mijn voeten in de klei, kinderen, ouders en leerkrachten te begeleiden naar een passende onderwijsplek. Daarbij zie ik dat de verschillende culturen, binnen de jeugdhulp en het onderwijs, ondanks hetzelfde belang voor het kind, kunnen botsen. Dit versterkt mijn wens om meer samen te werken en elkaars werkveld beter te leren kennen. Ik ben analytisch, gemotiveerd en betrokken om de beroepsvereniging via de ledenraad te ondersteunen.