Ad Peelen

Afbeelding: 17 Ad Peelen

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat de NVO een duidelijke positie inneemt en ontwikkelt naar de verschillende actoren in het veld (overheid als wet- en subsidiegever, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, zorgorganisaties, andere belangenorganisaties bijv. NIP). Dit betekent voor mij dat ik me wil inzetten om het beroep van pedagoog (en de bijhorende kwalificaties en registraties) op gelijkwaardige wijze in het beroepsveld positie te geven en te ontwikkelen. Het verschil in rechtspositie met de gz-psycholoog in de verschillende beroepsvelden raakt me en moet veranderen naar gelijkwaardige.

De rol van pedagoog als (toekomstig) regiebehandelaar vraagt duidelijke inhoudelijke, kwalitatieve onderbouwing én borging vanuit de NVO, zeker voor het beroepsveld van de Gehandicaptenzorg. De NVO zich zou moeten ontwikkelen naar “ANWB-model”, ofwel een belangenbehartiger én serviceverlener zijn voor leden.

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren door een brede werkervaring in het beroepsveld van gehandicaptenzorg, zowel in loondienst als in een eigen praktijk als orthopedagoog, consulent, trainer, opleider en supervisor. Ik heb zicht op wat het beroepsveld vraagt van de inzet, ontwikkeling en kwaliteit van pedagogen. Ik zal mijn inzichten vanuit het opleiden en superviseren van pedagogen vertalen naar beleidsmatige thema’s. Ik heb actieve betrokkenheid op het beleidsniveau van mijn werkorganisatie inzake de ontwikkelende rol van regiebehandelaar in een multidisciplinaire samenwerking. Ik heb ook een breed netwerk heb, met vakgenoten, managers en bestuurders in de zorg.