Ledenraad

De ledenraad komt tenminste drie keer per jaar bijeen en neemt beslissingen over de koers van de vereniging. Ledenraadsleden denken mee over de strategie en beleid van de NVO en nemen besluiten over belangrijke verenigingszaken.

De precieze taken en bevoegdheden van de ledenraad leest u in artikel 18 t/m 23 van de statuten. Het volledige profiel van een ledenraadslid vindt u hier

Wilt u meer informatie over kandidaatstelling of over de ledenraad? Mail ledenraad@nvo.nl.

Ledenraad 2018

De ledenraad van de NVO bestaat momenteel uit de volgende 19 leden: