Ledenraad

Vanaf 2018 kent de NVO een ledenraad als vorm van een algemene ledenvergadering. De ledenraad bestaat uit 25 leden die worden gekozen uit alle gewone leden van de NVO: 15 leden uit de werkdomeinen (onderwijs, langdurige zorg, ggz, jeugdhulp en overig) en 10 leden die zelfstandig of in loondienst zijn. Deze categorieën kunnen overlappen. De ledenraad heeft een zittingstermijn van vier jaar.

Ledenraadsleden denken mee over de strategie en beleid van de NVO en nemen besluiten over belangrijke verenigingszaken. De precieze taken en bevoegdheden van de ledenraad leest u in artikel 18 t/m 23 van de statuten. Het volledige profiel van een ledenraadslid vindt u hier. Meer informatie over de verkiezingen en de benoeming van de ledenraad vindt u in artikel 11 t/m 20 van het huishoudelijk reglement.

U kunt zich kandidaat stellen voor de ledenraad in de periode van 5 maart tot en met 25 maart 2018. Gebruik voor uw kandidaatstelling dit formulier en mail dit formulier naar kiescommissie@nvo.nl.

Vanaf 25 april tot en met 11 mei 2018 kunt u op de kandidaten stemmen. U ontvangt op of rond 25 april een stemformulier (digitaal of per post).

In de laatste week van mei 2018 zal de ledenraad geïnstalleerd worden. Op donderdag 21 juni 2018 vindt de eerste vergadering van de ledenraad plaats.

Wilt u meer informatie over kandidaatstelling of over de ledenraad? Mail ledenraad@nvo.nl.