Actueel

26 april 2018 - NVO Ledenraad op 21 juni van start
De nieuwe ledenraad is een feit!. De kiescommissie gevormd door onze leden Caroline Backhuijs-Raijmakers, Jos C.A.M. Meijs en Kiki Mulder, is uiterst zorgvuldig en tegelijk slagvaardig aan de slag gegaan en stelt vast dat alle kandidaten voldoen aan de eisen die hiervoor in het huishoudelijk reglement en de statuten van de NVO zijn gesteld. De NVO dankt de kiescommissie voor de betoonde zorgvuldigheid en hun voortvarendheid. 

Aanvankelijk was het voornemen nu een verkiezing te organiseren waarbij leden hun stem konden uitbrengen zodat het voornemen om 25 leden te installeren voor de ledenraad gerealiseerd kon worden. Er hebben zich in totaal echter 27 kandidaten aangemeld. Het bestuur besloot alle 27 kandidaten voor te dragen en de kiescommissie ziet hier geen bezwaar tegen. De kandidaten die zich aanmeldden zijn evenwichtig verdeeld over de werkdomeinen en over verschillende leeftijdscategorieën en er is ook een goed palet aan leden in loondienst en leden die als zelfstandig gevestigde werken. Er zullen daarom geen verkiezingen plaatsvinden. De ledenraad komt 21 juni voor het eerst bij elkaar. De kandidaten zullen zich binnenkort aan u voorstellen op onze website. Het bestuur van de  NVO is blij met de gemotiveerde kandidaten die zich voor onze beroepsvereniging in de ledenraad gaan inzetten en verheugt zich op de samenwerking met de ledenraad.

Ledenraad

Vanaf 2018 kent de NVO een ledenraad als vorm van een algemene ledenvergadering. De ledenraad bestaat uit 25 leden die worden gekozen uit alle gewone leden van de NVO: 15 leden uit de werkdomeinen (onderwijs, langdurige zorg, ggz, jeugdhulp en overig) en 10 leden die zelfstandig of in loondienst zijn. Deze categorieën kunnen overlappen. De ledenraad heeft een zittingstermijn van vier jaar.

Ledenraadsleden denken mee over de strategie en beleid van de NVO en nemen besluiten over belangrijke verenigingszaken. De precieze taken en bevoegdheden van de ledenraad leest u in artikel 18 t/m 23 van de statuten. Het volledige profiel van een ledenraadslid vindt u hier

In de laatste week van mei 2018 zal de ledenraad geïnstalleerd worden. Op donderdag 21 juni 2018 vindt de eerste vergadering van de ledenraad plaats.

Wilt u meer informatie over kandidaatstelling of over de ledenraad? Mail ledenraad@nvo.nl.