Commissies

De NVO kent momenteel drie commissies die bestaan uit leden van de NVO.

Commissie Generalist
Deze commissie beoordeelt aanmeldingen en aanvragen voor erkenning van de praktijkopleidingplaats en supervisie van opleidingen die het reguliere traject van de opleiding orhopedagoog generalist volgen. Ook beoordeelt de commissie aanvragen van leden die een individueel opleidingstraject volgen. Daarnaast behandelt de commissie verzoeken voor herregistratie en beheert zij het supervisorenbestand. In november organiseert de commissie de jaarlijkse supervisorenbijeenkomst. De commissie houdt contact met supervisoren door het jaarlijkse supervisorengesprek. Ten slotte ontwikkelt de commissie regelingen voor de (her)registratie OG en supervisie.
NB: De Commissie Generalist legde in maart 2017 haar taken neer, momenteel verrichten supervisoren op het bureau van de NVO de taken.

Accreditatiecommissie NVO Orthopedagoog Generalist
Deze commissie beoordeelt aanvragen voor accreditatie voor opleidingen voor de registratie Orthopedagoog Generalist. Het gezamenlijke accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP - NVO Orthopedagoog Generalist beoordeelt bij- en nascholingen, voor de (her-)registratieregelingen van deze registers. De commissie ontwikkelt regelingen voor de accreditatie voor cursorisch onderwijs van KJ - OG.

Accreditatiecommissie NVO Basis Orthopedagoog/Pedagoog
De taak van de commissie is de beoordeling van accreditatieaanvragen voor universitaire bachelor en master opleidingen (ortho)pedagogiek en onderwijskunde. Daarnaast beoordeelt zij aanvragen van individuele leden die een universitair programma hebben voltooid dat niet is geacrrediteerd. Ten slotte ontwikkelt de commissie regelingen/richtlijnen voor registraties en de basisaantekening diagnostiek (zoals de herregistratie).