Colleges

De NVO kent een College van Beroep en een College van Toezicht.

Het College van Toezicht behandelt klachten ten aanzien van leden over het naleven van de beroepscode. Het College van Toezicht bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden van de vereniging met daarnaast een voorzitter. Een lid van het College van Toezicht kan niet ook lid zijn van het bestuur of andere commissies van de vereniging of het College van Beroep. Dit waarborgt de onafhankelijkheid van het College.

Meer informatie kunt u vinden op de Beroepscode en Tuchtrecht pagina.