Paul Willems

Afbeelding: Paul Willems

Paul is sinds 2012 bestuurder van Amerpoort, een grote instelling voor gehandicaptenzorg. Daarvóór was hij jarenlang bestuurder bij de Bascule. Daarnaast is hij o.a. vicevoorzitter van de Carante-groep en lid van de governancecommissie van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg.

Paul begon zijn loopbaan met zijn ‘voeten in de klei’ in de kinder- en jeugdpsychiatrie, deed vele opleidingen, waaronder die van orthopedagoog en beschikt inmiddels over een breed relevant en bestuurlijk netwerk.

Binnen zijn huidige organisatie is de beroepsgroep volop bezig om zich verder te professionaliseren en hun positie te versterken.

Paul motiveert zijn bestuurslidmaatschap als volgt: ‘Ik ben altijd overtuigd geweest van het gegeven dat voor kwalitatief goede zorg de inbreng van de orthopedagoog essentieel is, zowel voor de inhoud als voor het beleid. (…) Vanuit mijn functie en ervaring als bestuurder van een zorgorganisatie draag ik daarom graag mijn steentje bij aan de beroepsvereniging’.