Marie-Bernadette Schöpping

Afbeelding: Marie-Bernadette Schöpping

De ontwikkeling van kinderen en jongeren - en hun omgeving - heeft in het werkzame leven van pedagoog/onderwijskundige Marie-Bernadette Schöpping altijd een prominente rol gespeeld. Na haar studie is ze gestart als onderzoeker; zij deed onder andere onderzoek voor Unicef rond het thema Kinderrechten bij de Universiteit Gent. 

Van onderzoeker naar manager in het onderwijs. Marie-Bernadette werkte lange tijd als opleidingsmanager van de postmaster opleidingen in de GGZ (gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut). Daarna maakte ze de switch naar het management van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ze werkte bij GGZ instelling Yulius en de Onderwijsgroep Amersfoort als directeur (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Ze heeft er nu voor gekozen om haar opgedane kennis en ervaring in te zetten voor projecten en interimmanagement in het onderwijs, waarbij ze een speciale affiniteit heeft voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag (en de verbinding met ‘zorg’). 

Haar enthousiasme voor goed onderwijs en goede zorg voor kinderen en jongeren maakt dat ze met veel plezier zitting neemt in het bestuur van de NVO. Duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden is voor de beroepsgroep zelf, maar zeker ook voor de clienten van groot belang. Heldere verwachtingen maken onderwijs en zorg beter. De pedagoog mag zich laten zien!

Terug naar bestuursleden