Maarten Wetterauw

Maarten Wetterauw werkt sinds 2008 als directeur algemene zaken bij Molendrift, een middelgrote instelling voor jeugd-ggz in Groningen met een functie in de drie noordelijke provincies. In die hoedanigheid ondervindt hij aan den lijve de consequenties van de decentralisatie van de jeugdhulp en van de ontwikkelingen in de ggz-18+. Molendrift groeide sinds 2008 van 20 naar 70 medewerkers. Dé drijfveer van Maarten is kwaliteit. "Kwaliteit voorop en kwaliteit wint altijd" is ons motto. Direct gevolgd door "maar niet vanzelf".

Maarten kent pedagogen goed vanuit zijn eigen organisatie en betreurt het dat zij nog steeds te onbekend en ondergewaardeerd zijn. Daar moeten en kunnen zij, o.a. via de NVO iets aan doen. "Nu is de tijd: het vak sluit immers naadloos aan op de beleidsdoelen van de decentralisatie, maar de gemeenten (en zorgverzekeraars) realiseren zich dat te weinig."

Maarten studeerde in 1990 af als milieukundig ingenieur met de specialisaties afvalwatertechnologie en natuurbeheer. Hij is dus geen pedagoog of gedragswetenschapper*.

* Op 13 juni 2017 besloot het bestuur ook gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 6, lid 3 van de statuten biedt: ‘tot het gewoon lidmaatschap worden toegelaten zij die op verzoek van het bestuur (worden toegelaten) lid (te) worden onder nader door het bestuur in het huishoudelijk reglement vast te stellen voorwaarden.’ Dit huishoudelijk reglement is er (nog) niet, maar aantoonbare affiniteit met de beroepsgroep, aantoonbare kennis van tenminste één van de werkdomeinen waar veel pedagogen werken en aantoonbare affiniteit met kwaliteit zijn criteria die het bestuur zou opnemen in zo’n reglement.

Terug naar bestuursleden