Jim Bijlstra

Afbeelding: Gerard van Egmond

Gerard van Egmond neemt de voorzittershamer over van Jim Bijlstra en zet de eerder ingezette beleidslijnen verder door. Samenwerking met branches, collega-beroepsverenigingen en ministeries staat bij hem hoog in het vaandel.

Verdere vergroting van de zichtbaarheid en maatschappelijke betekenis van het beroep (ortho)pedagoog is bij hem in vertrouwde handen.


'De leden van de NVO zijn belangrijke spelers in het veld van hulpverlening en onderwijs. Hun waarde zal het bestuur nog meer gaan uitdragen. Natuurlijk in samenwerking met collega-instellingen en branches en altijd uitgaand van de kracht van de leden en van het geheel van de vereniging’ , aldus de kersverse voorzitter.

De NVO werkt met een ambitieus strategisch beleidsplan en een aantal speerpunten. Door een soepele samenwerking tussen alle geledingen van de vereniging - de netwerken, commissies, colleges, ledenraad, bestuur en bureau – gaan we dit realiseren. Van Egmond heeft hier scherp oog voor en weet wat hiervoor nodig is. Gerard: ‘De NVO is groot en groeit gelukkig nog steeds. Dat vraagt van bestuur en ledenraad en ook van de individuele leden, dat wij continu blijven werken aan verbinding met elkaar. En ook om samen te blijven zoeken naar antwoorden op vragen die de cliënten ons stellen.’  

Gerard van Egmond is van origine elektrotechnisch tekenaar/constructeur en begon zijn loopbaan als leraar elektrotechniek aan een LTS. Vervolgens studeerde hij in 1983 af als orthopedagoog en werkte als schoolbegeleider en orthopedagoog, bij een schoolbegeleidingsdienst en bij Groot Emmaus. Vanaf 1987 vervulde hij diverse managementfuncties, onder andere bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (als Algemeen Directeur  van een Justitiële Jeugdinrichting, plv. Algemeen Directeur RvdK) en als transitiemanager voor VWS. Van 2015 tot 2019 vervulde hij directie functies bij ’s Heeren loo en Groot Emaus. Van Egmond was bestuurlijk actief bij enkele samenwerkingsverbanden (passend) onderwijs en bij de RvT ASVZ en heeft ook nu nog enkele toezicht en interim functies. Van Egmond kent de NVO goed. Vanuit de NVO was hij afgevaardigd in het bestuur van de vakbond FBZ en lid van achtereenvolgens het College van Toezicht en het College van Beroep.

Terug naar bestuursleden