Annemiek Harder

Afbeelding: Annemiek Harder

Het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van hulpverlening aan jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen en hun sociale netwerk is een belangrijke missie van Annemiek Harder.

Dit probeert ze te doen door middel van praktijkgericht onderzoek naar werkzame factoren in de hulpverlening en training van professionals. Sinds de afronding van haar opleiding psychologie houdt zij zich bezig met onderzoek naar hulp aan uithuisgeplaatste jeugdigen, en dan vooral jongeren in de residentiële jeugdhulp.


Haar promotieonderzoek naar de doelgroep, hulpverlening en uitkomsten van gesloten residentiele jeugdhulp heeft ze uitgevoerd bij jeugdhulp instelling Het Poortje. Als vervolg op haar promotieonderzoek ontwikkelde ze de behandelmodule Up2U en een trainingsprogramma voor hulpverleners om motiverende mentor/coachgesprekken te voeren met jeugdigen in de residentiële jeugdhulp en zo nog beter aan te sluiten bij de individuele behoeften van jeugdigen.

Na werkzaam te zijn geweest als universitair (hoofd)docent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is zij nu als bijzonder hoogleraar werkzaam bij de afdeling Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs. Met het (vaak praktijkgerichte) onderzoek dat ze uitvoert probeert ze een antwoord te geven op de vraag: Wat werkt, voor wie, wanneer en waarom?

Als NVO bestuurslid met de portefeuille kennis is haar streven om onderzoek (nog meer) met de praktijk te verbinden. Dat betekent dat ze zich inzet voor het vergroten van de toepassing van wetenschappelijke kennis in de (ortho)pedagogische praktijk. Maar ook richt ze zich op het (vaker) uitvoeren van onderzoek dat gericht is op het beantwoorden van kennisvragen vanuit de praktijk. Om de verbinding tussen onderzoek en praktijk te verstevigen zet zij zich onder andere in als organisator van het NVO congres Puur Pedagogiek, dat elk jaar in maart plaatsvindt.


Terug naar bestuursleden