Hoe is de NVO georganiseerd?

De NVO hecht veel waarde aan de betrokkenheid van leden bij allerlei activiteiten van de vereniging. Wij staan daarmee dichtbij de dagelijkse praktijk van pedagogen. Op deze manier kan de NVO snel signalen oppikken en actie ondernemen. Leden nemen deel aan commissies, netwerken en werk- en projectgroepen. Het bureau doet ook regelmatig een beroep op individuele leden die op een bepaald terrein expert zijn. Leden zijn actief betrokken bij publicaties die de NVO uitbrengt. Ook nemen onze leden regelmatig deel aan bijeenkomsten met externen, bijvoorbeeld met collegaberoepsverenigingen.

De Ledenraad kent 25 zetels, verdeeld naar werkdomein en ‘bestaanswijze’ (loondienst en zelfstandig gevestigd). Het bestuur, dat wordt benoemd door de Ledenraad, bestaat uit zes personen, inclusief voorzitter en studentlid. De NVO kent twee tuchtcolleges, enkele vaste commissies en de redactieraad van ons kwartaalblad De Pedagoog. Daarnaast zijn er altijd tijdelijke werk- en projectgroepen, die zich bezighouden met actuele pedagogische vraagstukken en/of met opleidings- en kwaliteitsitems.

De NVO is lid van de federatie P3NL. Deze vertegenwoordigt ruim 20.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. P3NL staat voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg die bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving. Transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van de beroepsuitoefening is een speerpunt van P3NL.