Hoe is de NVO georganiseerd?

De NVO hecht veel waarde aan de betrokkenheid van leden bij allerlei activiteiten van de vereniging. Wij staan daarmee dichtbij de dagelijkse praktijk van pedagogen. Op deze manier kan de NVO snel signalen oppikken en actie ondernemen. Zo vraagt de NVO regelmatig om input van leden bij beleidsdossiers en de ontwikkeling van publicaties, zowel beroepsinhoudelijk als pr-gerelateerd.
Ook nemen pedagogen regelmatig deel aan diverse bijeenkomsten met belanghebbenden. Veel leden zetten zich hier vrijwillig voor in, vanuit passie voor hun vak.

Hoe de organisatie van de NVO eruit ziet, laat onderstaand organogram zien. Het hoogste besluitvormende orgaan is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De NVO bestaat daarnaast uit een Algemeen Bestuur en verschillende colleges, commissies, netwerken, werkgroepen en samenwerkingsverbanden. Het bureau van de NVO bestaat uit betrokken medewerkers die zich inzetten voor de belangenbehartiging, dienstverlening en kwaliteitsborging van pedagogen