Over de werkgroep visie op intervisie

Per 1 juli 2015 is bij de NVO een herregistratieregeling ingegaan voor basis orthopedagogen. De herregistratie bestaat uit twee onderdelen, te weten minimaal 2500 uur orthopedagogische werkervaring en 120 uur deskundigheidsbevordering waaronder 40 contacturen intervisie. Aan deze onderdelen moet voldaan worden binnen een periode van vijf jaar. Om de basis orthopedagoog te ondersteunen in het organiseren van intervisie, is de werkgroep ‘Intervisie’ in het leven geroepen (sept 2015), aangesloten bij het netwerk basis orthopedagogen.

Leden werkgroep

Afbeelding: Leden werkgroep Visie op Intervisie

Agnes Bürgisser (voorzitter)
Marthe Veen (secretaris)
Marie-Thérèse Bruijs
Carla Schakel
Dietrix Veldhuizen-van der Veer

Contact: John Smeets - J.smeets@nvo.nl

Producten

Flyer en Folder Boost je persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling met intervisie!

Voor elkaar gekregen

  • Aanpassing protocol Intervisie
  • LinkedIn Intervisie, inmiddels ruim 700 leden (Ben je nog op zoek naar een intervisiegroep? Meld je aan bij de NVO intervisie LinkedIn- groep: ‘NVO basis orthopedagogen intervisie’)
  • Intervisie op afstand, via skype (o.a. voor leden die tijdelijk in het buitenland wonen)
  • Meegewerkt aan BO dag : 2017, 2018, 2019, Stand met informatie e.d. over Intervisie

 

Afbeelding: Leden werkgroep Visie op intervisie 2

Nog in ontwikkeling

  • Cursusmap Intervisie
  • Workshop Intervisie