Staatssecretaris over passend onderwijs: NVO en NIP reageren

Op 25 september 2015 reageerde de staatssecretaris op de recente onderzoeken naar de stand van zaken van passend onderwijs. Daarop stuurde NVO en NIP een brief aan de staatssecretaris met onze kijk op de huidige ontwikkelingen. Daarin geven we aandacht aan het feit dat scholen regelmatig nog te laat een ontwikkelingsperspectief opstellen en vaak niet aan hun onderzoeksplicht voldoen. We pleiten ervoor dat de gedragswetenschapper in een vroeg stadium wordt ingeschakeld. Niet pas als de situatie al geëscaleerd is. Ook geven wij aan dat juist een gedragswetenschapper vaak een belangrijke rol heeft in de verbinding zoeken tussen school en ouders en tussen de school en haar ketenpartners.

Lees hier de gehele reactie van NVO en NIP.