Rapport Kinderombudsman: Werkt passend onderwijs? Stand van zaken een jaar na dato (september 2015).

Passend onderwijs is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Een jaar na de invoering zijn natuurlijk nog niet alle doelstellingen behaald. De Kinderombudsman bericht op 8 september 2015 in zijn rapport dat passend onderwijs de problemen, die de Kinderombudsman eerder constateerde, nog niet heeft opgelost. De Kinderombudsman verwacht ook dat dat in de toekomst niet gebeurt als de wet- en regelgeving  en in de praktijk op scholen blijft zoals die nu is. Daarnaast heeft de Kinderombudsman een korte handreiking ontwikkeld om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden.

NVO en NIP ondersteunen de uitgangspunten van passend onderwijs, maar herkennen zich wel in de kritiek die wordt geleverd door de Kinderombudsman. We zijn er van overtuigd dat bij een verbeteringsslag van passend onderwijs de expertise van orthopedagogen en psychologen onmisbaar is. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de leerling en zijn omgeving en door een verbindende rol te spelen tussen de school en ketenpartners. Dit zullen we ook naar voren blijven brengen bij alle betrokken partijen.  Binnenkort volgt een meer uitgebreide reactie van de werkgroep passend onderwijs NVO/NIP op het rapport.

Heeft u vragen of kanttekeningen bij het rapport of loopt u aan tegen zaken binnen uw eigen school of samenwerkingsverband, laat dit dan weten! U kunt contact opnemen met Kirsten Mik via k.mik@nvo.nl.
De NVO en het NIP nemen deze signalen mee in de  gesprekken met onder andere het ministerie en kunnen zo ook beter passende producten maken voor u.