NVO: Hoe passend onderwijs wél kan slagen

Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er diverse onderzoeken verschenen, gaf de Kinderombudsman een kritische reactie en was het verantwoordelijk staatssecretaris Dekker (OCW) die hierop reageerde. Reden voor de NVO om haar blik te werpen op dit onderwerp en een richting mee te geven aan raadsleden, bestuurders en ambtenaren in het jaarlijkse magazine Focus - want ook zij hebben hiermee te maken - alleen al vanwege het belang van een goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.
 
Pedagogen kunnen ondersteuning en begeleiding bieden op scholen en bij samenwerkingsverbanden, maar ook aan de beleidsmatige kant zijn zij van meerwaarde. Met name kunnen pedagogen een brug slaan tussen schoolleiding en docenten.

Dit en meer kunt u lezen in het artikel Hoe passend onderwijs wél kan slagen dat in oktober 2015 verzonden is naar abonnees van VNG Magazine, de Staatscourant en Het Waterschap.