Privacy binnen onderwijs vergt gezamenlijke acties
10 augustus 2016 - Het Algemeen Dagblad kopte vanmorgen ‘Scholen veel te nonchalant met privacy leerlingen’. Het artikel verwijst naar de enquête die NVO en NIP onlangs hielden onder hun leden. Daaruit blijkt dat veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken zich hier zorgen over maken. Daarom zetten NVO en NIP, samen met de PO-raad en de VO-raad, zich de komende periode in voor het vergroten van bewustwording binnen het onderwijs en het geven van handvaten voor het beschermen van de privacy van leerlingen.
Lees meer >

Uitkomsten Kamerdebat over passend onderwijs
22 juni 2016 - Op die dag is de negende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden. In de rapportage staan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.
Lees meer >