Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Kamer
9 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW) stelt in de nieuwste voortgangsrapportage dat er betekenisvolle stappen zijn gezet, maar dat nog zeker niet alle doelen van passend onderwijs overal worden behaald. Zo zijn er nog steeds thuiszitters. De belangrijkste punten uit het rapport gaan over: ruimte voor maatwerk, toerusting bieden passend onderwijs, samenwerking onderwijs-jeugdhulp, financiën en zoals gezegd thuiszitters. Op 15 december gaat de staatssecretaris hierover in gesprek met Tweede Kamerleden.
Lees meer>

Beroepsverenigingen: zorgen over advies aanscherping meldcode
11 oktober 2016 - In een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) laten NVO, NIP, NVGzP, VGCt, VKJP, VPeP (voorheen: VCgP), BPSW, V&VN en P3NL weten bezwaren te hebben tegen de meldplicht die onderdeel is van het advies over het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Lees meer >

Gesprek in Tweede Kamer over kleuteronderwijs
9 september 2016 - Op woensdag 7 september hield de Tweede Kamer commissie OCW een Rondetafelgesprek met leraren, schoolleiders en andere deskundigen over de toekomst van het kleuteronderwijs/het onderwijs aan het jonge kind.
Lees meer >

Privacy binnen onderwijs vergt gezamenlijke acties
10 augustus 2016 - Het Algemeen Dagblad kopte vanmorgen ‘Scholen veel te nonchalant met privacy leerlingen’. Het artikel verwijst naar de enquête die NVO en NIP onlangs hielden onder hun leden. Daaruit blijkt dat veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken zich hier zorgen over maken. Daarom zetten NVO en NIP, samen met de PO-raad en de VO-raad, zich de komende periode in voor het vergroten van bewustwording binnen het onderwijs en het geven van handvaten voor het beschermen van de privacy van leerlingen.
Lees meer >

Uitkomsten Kamerdebat over passend onderwijs
22 juni 2016 - Op die dag is de negende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden. In de rapportage staan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.
Lees meer >