Inleiding

Voor ieder kind een passende onderwijsplek, dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Maar dat is het al langer van pedagogen die elke werkdag ondersteuning en begeleiding bieden aan leerlingen zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen komen en het beste uit henzelf kunnen halen. Pedagogen bieden naast hulp aan leerlingen ook begeleiding en ondersteuning aan leerkrachten en ouders/verzorgers én faciliteren bij het creëren van een passend leertraject. Pedagogen hebben daarmee een belangrijke signalerende functie en rol in het leven van kinderen. Op die manier dragen zij samen met de omgeving bij aan een zo goed mogelijk pedagogisch (leer)klimaat.

In dit themadossier vindt u meer informatie over wat een pedagoog doet die werkt in het onderwijs. En zeker ook wat de NVO doet voor u als pedagoog wanneer het gaat om de kwaliteitsborging, positionering en bekendheid van de beroepsgroep in het onderwijs en dienstverlening voor u als lid.