Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is de onafhankelijke stichting die het Kwaliteitsregister Jeugd beheert. Dit is het beroepsregister voor professionals werkzaam in het jeugdveld. In de nieuwe Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders moeten werken met professionals die geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. SKJ is een initiatief van de beroepsverenigingen NVO, NIP en NVMW en is in november 2014 erkend door de ministers van VWS en V&J.

Voor meer informatie over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd kijk op www.skjeugd.nl.

U vindt hier meer informatie over:


Gedragswetenschappers (pedagogen en psychologen) die werken in de jeugdhulp, moeten zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd om aan de norm verantwoorde werktoedeling te kunnen voldoen. Heeft u zich al geregistreerd? Bekijk de brochure ‘Beroepsregistratie voor pedagogen of psychologen’ of kijk op www.skjeugd.nl.