Richtlijnen Jeugdhulp

Sinds begin 2014 zijn er 14 vakinhoudelijke richtlijnen ontwikkeld in het kader van het programma richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit is een initiatief van de beroepsverenigingen Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal werk (BPSW).

Verschillende NVO leden hebben in werkgroepen meegewerkt aan de ontwikkeling van de diverse richtlijnen. De commissie kwaliteit en opleiding (CKO) binnen de NVO adviseerde het algemeen bestuur van de NVO over de conceptrichtlijnen en de uiteindelijke autorisatie van de richtlijnen.

U vindt hier meer informatie over