Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Sinds begin 2014 zijn er 15 vakinhoudelijke richtlijnen ontwikkeld in het kader van het programma richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit is een initiatief van de beroepsverenigingen Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal werk (BPSW).


Voor wie?
Richtlijnen zijn bedoeld om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen in hun werk. Het zijn aanbevelingen die richting geven aan de afwegingen die zij dagelijks maken van wijkteam tot residentiele jeugdhulp. De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming bieden een overzicht van de laatste kennis: op basis van wetenschap, praktijk én cliëntvoorkeuren. Met praktische aanbevelingen en kennis binnen handbereik beslissen de professional en de cliënt samen over een effectieve aanpak.

Meer weten over richtlijnen?
Kijk voor meer informatie over het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Wil je de richtlijn in de vorm van praktische werkkaarten bestellen? Stuur dan een mail naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl of bel (030) 230 66 03.