Jeugdwet

Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan en zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders bij alle denkbare opgroei-, opvoed- en ondersteuningsproblemen. De Jeugdwet bevat regels over deze gemeentelijke verantwoordelijkheid. De Jeugdwet is door de Tweede Kamer aangenomen op 17 oktober 2013 en door de Eerste Kamer op 18 februari 2014. Op deze pagina vindt u informatie uit de Jeugdwet die voor u als pedagoog van belang is.

De Jeugdwet, de invoeringswet Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet zijn op 1 januari 2015 in werking getreden.

De Jeugdwet vervangt de Wet op de Jeugdzorg, maar ook verschillende onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet (jeugd-ggz) en de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (jeugd-vb) vielen.

Lees hier meer over het afgesloten wetstraject van de Jeugdwet.


U vindt hier meer informatie over: