Gesloten jeugdhulp

Sommige jongeren hebben zulke ernstige gedragsproblemen dat het nodig is om hen in een instelling voor gesloten jeugdhulp (ook wel Jeugdzorg Plus instelling) te behandelen. Voor het inzetten van gesloten jeugdhulp is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig. Bij de aanvraag voor de machtiging moet een instemmingsverklaring van een gekwalificeerde onafhankelijke gedragswetenschapper worden gevoegd.

Werkgroep gesloten jeugdhulp
NVO en NIP kennen een gezamenlijke werkgroep gesloten jeugdhulp, waarin gekwalificeerde gedragswetenschappers zitten. Deze werkgroep heeft (in afstemming met Jeugdzorg Nederland) de modellen voor het afgeven van een instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp geactualiseerd en een handreiking opgesteld. De modellen en handreiking zijn aangepast aan de situatie onder de nieuwe Jeugdwet en vervangen de modellen die de werkgroep gesloten jeugdhulp NIP/NVO in 2008 heeft ontwikkeld.

Modellen instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp


Relevante documenten


Wet- en regelgeving