Gesloten jeugdhulp

Sommige jongeren hebben zulke ernstige gedragsproblemen dat het nodig is om hen in een instelling voor gesloten jeugdhulp (ook wel Jeugdzorg Plus instelling) te behandelen. Voor het inzetten van gesloten jeugdhulp is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig. Bij de aanvraag voor de machtiging moet een instemmingsverklaring van een gekwalificeerde onafhankelijke gedragswetenschapper worden gevoegd.

Wat doet de NVO?

Wet- en regelgeving