Wat doet een pedagoog in de jeugdhulp?

Pedagogen hebben een belangrijke taak en rol in de jeugdhulp en de nieuwe Jeugdwet heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Zo dragen pedagogen bij aan de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders.

Zij doen dit op een integrale manier, waarbij zij de context meenemen waarin het kind of de jongere opgroeit en het sociale netwerk betrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn als professional in een wijkteam, bij Veilig Thuis, een Centrum voor Jeugd en Gezin, praktijkondersteuner huisarts jeugd-ggz of als vrijgevestigde aanbieder.

Pedagoog in beeld

Elvira Dupont_RI23148
Elvira Dupont: "Ik plaats jeugdigen nooit in hokjes. Ik kijk altijd naar de context, zodat ik weet hoe ik ze het beste kan helpen." Klik op de foto voor het hele interview.