Reactie NVO op conceptnotitie Bijzondere Curator

De bijzondere curator in jeugdzaken staat volop in de belangstelling. Evenals de rol van gedragswetenschappers in het vervullen van deze functie. Een bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige in complexe scheidingen, gezag- en omgangsgeschillen. Deze functie wordt over het algemeen vervuld door advocaten, maar de deskundigheid van o.a. orthopedagogen (gedragswetenschappers) maakt dat zij ook uitermate geschikt zijn om deze functie te vervullen. Dit gebeurt ook steeds vaker.

De NVO juicht deze ontwikkeling toe en ondersteunt deze van harte. Onder andere door deelname aan een opgerichte klankbordgroep Bijzondere Curator. Vanwege de wildgroei aan bijzondere curatoren – in principe mag iedereen zich bijzondere curator noemen – worden in deze klankbordgroep deskundigheidseisen geformuleerd voor bijzondere curatoren. Deze klankbordgroep is gekomen met een conceptnotitie betreffende de kennis- en vaardigheidseisen.

In de nieuwsbrief van week 5 riepen wij u op om te reageren op deze concept notitie. Hierop hebben wij vele reacties ontvangen! Wij willen u hartelijk bedanken voor uw inbreng en u via deze weg informeren over de reactie die de NVO formuleerde op de conceptnotitie. Hierin focussen we op het betrekken van de beroepsgroep pedagogen bij de op te richten stichting, de nadere formulering van vereiste vaardigheden, competenties en exameneisen, het onderzoeken van de nadere implicaties voor het tuchtrecht en het tot stand komen van een best practice gids.