Privacy app jeugd gelanceerd

Tijdens de privacy conferentie 'In Goed Vertrouwen de privacy van de jeugd geborgd' op 27 september jl. is een privacy app gelanceerd. De app is bedoeld voor jongeren én professionals (hulpverleners) en geeft antwoord op veelvoorkomende situaties en vragen rond privacy-rechten van jongeren. Streven is om de app op termijn ook uit te breiden met een gedeelte voor ouders.

De app is te vinden op jeugdconnect.nl (Privacywijzer). Dit is een omgeving van het ministerie van Veiligheid en Justitie met verschillende apps voor jeugdigen en professionals.

Vragen van jongeren
Jongeren vinden bijvoorbeeld antwoord op vragen als: 'Mag ik mijn dossier inzien?', 'Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of mijn ouders?', en 'Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?'. Het app-gedeelte voor jongeren is nu klaar, de laatste hand wordt gelegd aan het gedeelte voor professionals. Het is de bedoeling dat de app voor professionals op de Voor de Jeugddag op 6 november wordt gelanceerd.

Vragen van professionals
Als (ortho)pedagoog kunt u met deze app straks antwoord krijgen op vragen als: 'Welke informatie mag ik delen met andere hulpverleners of met de gemeente?', 'Wanneer heb ik daarvoor toestemming nodig en wanneer niet?' en 'Wat kan ik doen als ik het gevoel heb dat iemand meer informatie opvraagt dan nodig'? De app is een initiatief vanuit de verschillende branche- en beroepsorganisaties n.a.v. de eerste bestuurlijke privacy conferentie ‘In goed vertrouwen’ in 2016. In juni 2016 werden ook een manifest en vuistregels gepubliceerd over privacy in de jeugdhulp.

Privacy onderwijs
Ook binnen het onderwijs worden stappen gezet om professionals die werkzaam zijn binnen de onderwijssetting te informeren over privacy aspecten die aan de orde kunnen komen. Hierover wordt u later verder geïnformeerd via de nieuwsbrief. Ook zijn er voor de gedragswetenschappers de ‘aandachtspunten privacy in het onderwijs’ ontwikkeld.