Archief


Manifest privacybescherming in jeugddomein
22 juni 2016 - Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben op 22 juni in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein.
Lees meer >

Reactie NVO op conceptnotitie Bijzondere Curator
10 maart 2016 - De bijzondere curator in jeugdzaken staat volop in de belangstelling. De klankbordgroep heeft in een conceptnotitie deskundigheidseisen geformuleerd. De NVO geeft een reactie.
Lees meer >