App voor berichtenverkeer in sociaal domein

Vanaf heden is een (gratis) berichtenapp beschikbaar die het met name voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten zonder geschikte softwareoplossing mogelijk maakt om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer in het sociaal domein (iWmo/iJw). Vanuit het eigen registratiesysteem kunnen gegevens worden ingevoerd of bestanden worden geüpload, zodat op een uniforme manier gegevens met betrekking tot o.a. (verzoek om) zorgtoewijzing en declaratie op eenzelfde manier, geautomatiseerd en beveiligd kunnen worden uitgewisseld. Door aan te sluiten op het berichtenverkeer worden administratieve lasten beperkt.

De Berichtenapp ondersteunt alle berichten die zijn gedefinieerd, ook de berichten voor de jeugd-ggz (DBC, JW321) en alle retourberichten. Dit in tegenstelling tot de berichtenconverter die bij de transities als tijdelijke oplossing is geïntroduceerd en een aantal berichten alleen kan inlezen.

Pilot
De app is gebouwd in opdracht van de VNG en wordt in eerste instantie als pilot gelanceerd tot 1 januari 2017. Hierna zal, afhankelijk van  nut en noodzaak, de app beschikbaar blijven. Zolang de app beschikbaar is, wordt deze onderhouden en wordt aan alle eisen van het berichtenverkeer Wmo en Jw voldaan.

De Berichtenapp is te downloaden via de Appstore, Playstore en hier.  

Om direct berichten naar Vecozo te kunnen versturen dient u zich wel eerst aan te melden bij Vecozo, via: de supportdesk van VECOZO (013 – 4625641). U ontvangt dan een toestemmingsformulier voor de Berichtenapp. Meer informatie hierover én over de app is te vinden op de website van de VNG en in de bijlage met veelgestelde vragen.