Richtlijn Kindermishandeling geactualiseerd

7-7-2020 | Sinds de eerste publicatie van de richtlijn Kindermishandeling in 2016 zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd in de aanpak van kindermishandeling. Ook ervaringen in het gebruik van de richtlijn leidden tot een aantal verbeterwensen. De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming is nu geactualiseerd met nieuw (literatuur)onderzoek en nieuwe interventies. De herziene richtlijn biedt jeugdprofessionals een gedragen, wetenschappelijk onderbouwd, fundament voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling en -verwaarlozing.

Lees verder
Direct naar de richtlijn

Herzien: Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

19-06-2020 | De herziene Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft geen regels, maar mogelijkheden voor hulpverleners om beter aan te sluiten bij de individuele situatie van deze gezinnen. Het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen vraagt immers om een aanpak waarin ruimte is voor creativiteit, flexibiliteit en betrokkenheid van de hulpverleners. De richtlijn biedt een goed overzicht van de interventies die ingezet kunnen worden en de verschillende rollen die de hulpverleners kunnen vervullen.

Lees verder
Direct naar de richtlijn

Nieuwe richtlijn Seksuele Ontwikkeling verschenen

05-06-2020 | Kinderen en jongeren die met jeugdhulp of jeugdbescherming te maken krijgen, hebben soms al veel meegemaakt en kunnen daardoor (extra) kwetsbaar zijn voor seksuele risico’s en problematisch seksueel gedrag. Hoe signaleer je als jeugdprofessional wat er aan de hand is en wat nodig is om kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling? Wat kun je doen als er iets is dat in de weg staat en hoe maak je seksueel gedrag bespreekbaar? De nieuwe richtlijn Seksuele Ontwikkeling biedt jeugdprofessionals informatie en concrete handvatten om een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-23 jaar) te bespreken en te bevorderen. > Lees verder

Voor berichten die iets langer geleden zijn, verwijzen we u graag naar het archief.