Inleiding

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Alle vormen van jeugdhulp vallen voortaan onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, zoals:

  • ambulante jeugdhulpverlening
  • residentiële jeugdhulpverlening
  • pleegzorg
  • jeugd-ggz
  • jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking)
  • gesloten jeugdhulp
  • uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
  • jeugdreclassering


In dit themadossier staat meer informatie over wat een pedagoog doet die werkt in de jeugdhulp. U kunt ook beleidsinformatie, relevante documenten en actuele wet- en regelgeving raadplegen die voor u als pedagoog in de jeugdhulp van belang zijn. Verder leggen we uit wat de NVO doet voor u als pedagoog als het gaat om kwaliteitsborging, dienstverlening, positionering en bekendheid van de beroepsgroep in de jeugdhulp.