Werkvelden

Pedagogen werken in diverse werkvelden die te maken hebben met opvoeding, ondersteuning en begeleiding.

(Ortho)pedagogen werken met kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie. Dat kan zijn in bijvoorbeeld in het onderwijs, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de GGZ (18+). Pedagogen werken in loondienst, als zelfstandige en soms in een combinatie van beiden.

Ze werken bijvoorbeeld:

  • in het regulier of speciaal onderwijs om leerlingen te beoordelen en die leerling, zijn leerkracht en zijn ouders te adviseren en te begeleiden
  • in de jeugdhulp om kinderen en gezinnen direct te diagnosticeren en/of te behandelen,  als behandelcoördinator of teamleider  
  • bij Veilig Thuis om (ernstige) situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen of om zodanig in te grijpen dat de veiligheid van het kind is gewaarborgd
  • bij instellingen voor langdurige zorg of in extramurale zorg voor gehandicapten, als teamleider of zorgcoördinator


Pedagogen vervullen ook nieuwe functies, zoals bijzonder curator in geval van (complexe) vechtscheidingen, POH-Jeugd, het opstellen van pedagogische rapportages voor vluchtelingenkinderen, etc. Ze zijn ook inzetbaar als ‘change agent’ in de transformaties die passend onderwijs en jeugdhulp vragen.   

Pedagogisch onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding zijn kerntaken van orthopedagogen. Ze zijn wetenschappelijk én in de praktijk geschoolde experts in de pedagogische relatie tussen de cliënt en zijn omgeving. De relatie tussen de cliënt en zijn opvoeders, thuis, op school, in een instelling of ergens anders kan immers zowel onderdeel zijn van het probleem als de basis bieden voor de oplossing. Als zorgverlener probeert de orthopedagoog de cliënt (weer) zo zelfredzaam mogelijk te maken, zodat de cliënt zo optimaal mogelijk in de maatschappij mee kan functioneren.