Wat doet de NVO voor orthopedagogen generalist?


De NVO biedt orthopedagogen generalist:

  • Het beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist
  • Een actief netwerk orthopedagogen generalist; jaarlijks organiseert het netwerk de jaarlijkse OG dag in juni
  • Een NVO-register orthopedagoog generalist
  • De mogelijkheid te ondertekenen als NVO-orthopedagoog generalist
  • Een geaccrediteerd nascholingsaanbod
  • Soms gratis deelname, soms deelname tegen ledentarief, aan webinars, informatiebijeenkomsten, studiedagen en congressen van de NVO
  • Gratis beroepsethisch advies
  • Gratis beleidsmatig advies
  • Promotiemateriaal dat u kunt gebruiken om u in uw eigen regio en in uw eigen werkveld te profileren

Wapenfeiten

Orthopedagogen generalist in opleiding betalen een gereduceerd lidmaatschapstarief (maximaal drie jaar). Zij kunnen desgewenst studieadvies van de NVO krijgen. Voor supervisie kunnen zij gebruik maken van het NVO-supervisorenbestand. De NVO biedt ook advies aan kandidaten die via SKJ binnenkomen en een opleiding tot postmaster-orthopedagoog willen volgen.

In het kader van de zogeheten 'Tijdelijke Wegingsregeling' volgt een kleine 800 professionals uit de (voormalige) ‘smalle’ jeugdzorg een speciaal traject dat leidt tot registratie in SKJ als postmaster orthopedagoog en dat ook toegang biedt tot registratie als NVO-orthopedagoog generalist. Ook deze professionals krijgen studieadvies.

Mede dankzij een gezamenlijke actie van het NVO-bureau, ruim 200 leden, universiteiten, postmasteropleidingen en brancheorganisaties is de OG opgenomen in de Wet BIG. Klik hier voor meer informatie over de OG in de BIG.


Lopende zaken

Op dit moment ontwikkelt de NVO samen met de vier hoofdopleiders documenten die nodig zijn voor regelgeving en toezicht door de FGzPt.