Categorieën & tarieven 2020/2021

1. Gewoon lid, vol tarief  
€ 275,00

Gereduceerde tarieven:

2. Gewoon lid, met inkomen op of onder bijstandsniveau
€ 165,00

3. Student-lid (aspirant lidmaatschap)
€ 25,00

4. Gewoon lid, met prepensioen of ouderdomspensioen
€ 165,00

5. Gewoon lid, tevens lid van het NIP
€ 230,00

6. Gewoon lid, in opleiding voor: NVO registratie orthopedagoog generalist, postmaster orthopedagoog/psycholoog SKJ, gz-psycholoog BIG, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, schoolpsycholoog (RINO/SPON), psychotherapeut BIG, systeemtherapeut (NVRG), cognitief gedragstherapeut VGCt, klinisch psycholoog BIG en klinisch neuropsycholoog BIG. AIO’s en OIO’s. max. 3 jaar
€ 165,00
 
7. Gewoon lid, deelt het NVO magazine De Pedagoog met partner NVO lid op zelfde adres wonend
€ 250,00
 
8. Gewoon lid, wonend in het buitenland
€ 165,00
 
9. Aspirant lid, in bezit van vergelijkbaar maar nog niet erkend buitenlands diploma
€ 165,00

10. Belangstellend lid, niet voldoend aan vereisten die aan gewone en aspirant leden worden gesteld; op voordracht van twee gewone leden
€  140,00

11. Gewoon lid, starters, eerste 2 jaar na afstuderen max. 2 contributiejaren
€ 95,00