Bestanden uploaden

Geef de bestanden die u uploadt in uw PE-dossier duidelijke namen, zodat de beoordelende commissieleden kunnen zien wat de inhoud is. Gescande bestanden krijgen vaak namen bestaande uit cijfers/letters. Dit is voor de commissies niet overzichtelijk wanneer zij een dossier beoordelen. Geef de bestanden namen zoals bijvoorbeeld: diploma, werkgeversverklaring, cijferlijst, Verklaring NVO Basisaantekening diagnostiek etc.

Wanneer u een bijlage scant, doe dit dan in een lage resolutie om het bestand niet te groot te maken. U kunt ook een foto maken wanneer scannen niet mogelijk is.