Toewijzend Overleg opleidingsPlaatsen (TOP)

De stichting Toewijzend Overleg opleidingsPlaatsen, kortweg TOP-opleidingsplaatsen, heeft als taak het toewijzen van de opleidingsplaatsen voor de (medische) vervolgopleidingen van de:

  • gezondheidszorgpsycholoog
  • psychotherapeut
  • klinisch neuropsycholoog
  • klinisch psycholoog
  • verpleegkundig specialist GGZ


Het bestuur van TOP bestaat uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen (NVO, NIP, NVP en NVGzP) en praktijkopleidingsinstellingen (vertegenwoordigd door de brancheverenigingen). Het bureau van de NVO participeert op bureauniveau in overleggen.

Werkwijze TOP

Het ministerie van VWS bepaalt elk voorjaar de ruimte aan plaatsen die gesubsidieerd opgeleid kunnen gaan worden; de praktijkopleidingsinstellingen geven hun wensen aan bij de opleidingsinstellingen, TOP maakt het voorstel. TOP biedt het voorstel ook aan bij het ministerie van VWS, dat hierover een besluit neemt. Op basis van dit besluit kunnen de instellingen met een toewijzing subsidie aanvragen. De NZa verzorgt het verdere financiële traject. De NVO richt haar aandacht met name op voldoende opleidingsplaatsen bij de jeugd-ggz-instellingen.  

Opleidingsplaatsen Jeugd-ggz in instellingen

Voor opleidingsplaatsen in de Jeugd-ggz geldt een bijzondere regeling. Omdat de Jeugd-ggz niet langer bekostigd wordt uit de Zorgverzekeringswet is een aparte subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd-ggz-instelling 2015-2017 door VWS afgekondigd.