Zoek uitspraak

Uitspraken College van Toezicht en College van Beroep

Uitspraken van het CvT en het CvB laten u zien hoe de normen van de beroepscode in een concreet geval toegepast worden. Uitspraken tonen waar het mis kan gaan en bieden duidelijkheid in complexe zaken waarin de pedagoog zich voor een dilemma ziet geplaatst. De uitspraken zijn een belangrijke bron van kennis en inzicht voor u als pedagoog, u als cliënt en voor u als belangstellende. De uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd.