Maatregel schorsing en ontzetting: voortaan beter zichtbaar

Als het College van Toezicht een maatregel oplegt aan een NVO-lid, dan  kan het bestuur van de NVO besluiten dat openbaar te maken. De regels en het beleid voor publicatie liggen echter nog niet vast. Ze zijn dus ook niet kenbaar voor leden, terwijl leden, die aan de beroepscode zijn gehouden en onder tuchtrecht vallen, vooraf moeten weten wat de consequenties kúnnen zijn als zij ernstig nalatig zijn. Op dit moment publiceert de NVO alleen een ontzetting uit de vereniging op het openbare gedeelte van de website van de NVO. Het bestuur heeft besloten de opgelegde maatregelen van zowel schorsing als ontzetting voortaan via meerdere kanalen te publiceren. Potentiële cliënten moeten namelijk na kunnen gaan of een pedagoog geschorst of ontzet is vanwege een ernstige inbreuk op de professionele standaarden van de NVO. De regels worden vastgelegd in het klachtenreglement.

Schorsing en ontzetting publiceert de NVO voortaan via drie kanalen:

  • Met een nieuwsbericht op het openbare gedeelte van de website. In dit bericht wordt aangegeven welke maatregel is opgelegd (schorsing of ontzetting). Bij een schorsing staat waarom die is opgelegd (welk handelen daartoe heeft geleid) en aan welke verplichting moet worden voldaan om de schorsing op te heffen. Dit bericht is maximaal een week zichtbaar.
  • Eenmalig in de digitale nieuwsbrief met dezelfde gegevens als onder 1. Hier staat eventueel nog iets meer uitleg over de casus. Dat is ter informatie en bedoeld als leermoment voor leden.
  • Bij de registratie/lidmaatschapsgegevens van de betreffende pedagoog (die zijn oproepbaar op de website). Bij een schorsing en ontzetting moet staan waarom de maatregel is opgelegd (afweging, motivatie en proportionaliteit). Ook de opgelegde verplichting die bij de schorsing hoort, moet vermeld worden.
  • Voor wat betreft ontzettingen richt de NVO nog een apart deel van de registratie in. Het desbetreffende lid wordt bij ontzetting weliswaar uit de registratie gehaald, maar de informatie over de ontzetting moet wel oproepbaar blijven.


Opheffing van de schorsing publiceert de NVO eveneens via de bovengenoemde kanalen. Ze doet dat expliciet en met toelichting. Het lid wordt gerehabiliteerd en mag zich weer als NVO-lid profileren.

Klik hier voor de nieuwe tekst in het reglement.