College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep behandelt klachten in hoger beroep. Het College van Beroep bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden van de vereniging en daarnaast een onafhankelijk voorzitter. Een lid van het College van Beroep kan niet ook lid zijn van het bestuur of andere commissies van de vereniging of het College van Toezicht.

Het College van Beroep bestaat uit de leden:

Mw. drs. E.F.M. (Liesbeth) van Hoof
Mw. drs. B.J. (Biki) van Leeuwen
Mw. mr. drs. E.C.C. (Carla) van Os (voorzitter)
Mw. M.Z. (Mickey) Valkenburg MSc. 
Mw. drs. J. (José) Wichers-Bots
Mw. drs. G. (Graddy) Zipper-Stapper

Ambtelijk secretaris
Mw. mr. drs. J. (Jolande) Pfeiffer-De Buck