College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep behandelt klachten in hoger beroep. Het College van Beroep bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden van de vereniging en daarnaast een onafhankelijk voorzitter. Een lid van het College van Beroep kan niet ook lid zijn van het bestuur of andere commissies van de vereniging of het College van Toezicht.

Het College van Beroep bestaat uit de leden:

drs. B.J. (Biki) van Leeuwen
mr. drs. E.C.C. (Carla) van Os (voorzitter)
dr. C.H.J.A.M. (Katrien) van de Vijfeijken
drs. J. (José) Wichers-Bots
drs. G. (Graddy) Zipper-Stapper

Ambtelijk secretaris
mr. drs. J. (Jolande) Pfeiffer-de Buck