Waarschuwing

Dit is de lichtste maatregel. Als het College een waarschuwing oplegt, dan is dat omdat het lid tekortgeschoten is. De pedagoog heeft mogelijk niet helemaal volgens de beroepscode gehandeld, maar dat heeft geen nadelige effecten tot gevolg gehad. Een waarschuwing is een zakelijke terechtwijzing. Het is een signaal aan de pedagoog om alert te blijven op de wijze waarop hij zijn beroep uitoefent.