Berisping

Als het College een berisping oplegt, heeft het lid gehandeld in strijd met de beroepscode. Dat gaat verder dan een waarschuwing. Het lid is volgens het College tekortgeschoten. Deze maatregel is voor de pedagoog een serieus signaal dat er verbeterpunten zijn in de uitoefening van zijn beroep. Dat kan het lid doen door een door een zogenaamde ‘deskundigheidsbevordering’. Het College legt het lid bijvoorbeeld de voorwaarde op om voor een bepaalde datum een aantal uren supervisie te volgen. Hij werkt dan onder begeleiding aan de punten waarop hij tekort is geschoten.