Eisen klachtschrift

Een klacht dient u schriftelijk in. Voor een klacht in behandeling wordt genomen, moet aan een aantal eisen zijn voldaan. De klacht moet gaan over het handelen van een NVO-lid en er mogen geen derden met naam en toenaam worden genoemd. Dit in verband met de privacy van die derden.
Verder dient u uw naam en adresgegevens te vermelden en de naam en adresgegevens van degenen waarover u klaagt. Als uw klachtschrift aan de gestelde eisen voldoet, wordt uw klacht in behandeling genomen. U kunt meer over de klachtenprocedure lezen in het Reglement voor het College van toezicht en het College van beroep van de NVO en de brochure tuchtrecht.

Hoorzitting en maatregelen

Het College van Toezicht beoordeelt de klacht en doet naar aanleiding hiervan uitspraak. Mogelijk wordt u opgeroepen voor een hoorzitting. Als uw klacht gegrond is, kan het College van Toezicht de volgende maatregelen opleggen:

Beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van het College van Toezicht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Beroep. U gaat dan in beroep. 

U kunt uw beroepschrift mailen naar Collegevanberoep@nvo.nl of opsturen naar NVO, t.a.v. College van Beroep, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht.