Een klacht indienen tegen een professional

Bent u als cliënt van een NVO-lid van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook als u zelf NVO-lid bent of een andere belanghebbende, kunt u een klacht indienen over het handelen van een ander NVO-lid. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de pedagoog. Voor het indienen van de klacht gebruikt u het klachtformulier (zie 'uitgelicht').

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht? Dan kunt u terecht bij Zorgbelang Nederland.