Een klacht indienen tegen een professional

Bent u als cliënt van een NVO-lid van mening bent dat in strijd is gehandeld met de beroepscode?
Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook kan dat als u zelf NVO-lid bent of een andere belanghebbende, dan kunt u een klacht indienen over het handelen van een ander NVO-lid.
De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de pedagoog.