Een klacht indienen tegen een professional

Bent u als cliënt van een NVO-lid van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook als u zelf NVO-lid bent of een andere belanghebbende, kunt u een klacht indienen over het handelen van een ander NVO-lid. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de pedagoog. Voor het indienen van de klacht gebruikt u het klachtformulier (zie 'publicaties').

Heeft u vragen of hulp nodig bij een klachtprocedure dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl.

Een ingevuld en ondertekend klachtenformulier kunt u mailen naar Collegevantoezicht@nvo.nl of opsturen naar NVO, t.a.v. College van Toezicht, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht.


NVO Tuchtcolleges en Corona
Gedurende de huidige corona-crisis gaan het College van Toezicht en het College van Beroep door met de behandeling van klachten. Nieuwe klachten kunnen gewoon worden ingediend bij het College van Toezicht. Wél is het zo, dat klachten zo veel mogelijk schriftelijk worden afgedaan en dat op dit moment geen hoorzittingen plaatsvinden. Partijen die dit betreft ontvangen hierover persoonlijk bericht.