Een klacht indienen tegen een professional

Bent u als cliënt van een NVO-lid van mening bent dat in strijd is gehandeld met de beroepscode, dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook u als NVO-lid of andere belanghebbende kunt een klacht indienen over het handelen van een NVO-lid. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de pedagoog.