Een klacht indienen tegen een professional

Bent u als cliënt van een NVO-lid van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook als u zelf NVO-lid bent of een andere belanghebbende, kunt u een klacht indienen over het handelen van een ander NVO-lid. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de pedagoog. Voor het indienen van de klacht gebruikt u het klachtformulier (zie 'uitgelicht').

Heeft u vragen of hulp nodig bij een klachtprocedure dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ): www.akj.nl, of Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl.

Een ingevuld en ondertekend klachtenformulier kunt u mailen naar Collegevantoezicht@nvo.nl of opsturen naar NVO, t.a.v. College van Toezicht, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht.