Professionele verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid

De NVO stimuleert en borgt de vakbekwaamheid van universitair opgeleide (ortho)pedagogen, zodat zij goede en betrouwbare pedagogische zorg en begeleiding kunnen bieden. In de dagelijkse praktijk van (ortho)pedagogen gaat het vaak over termen als deskundigheid, (vak)bekwaamheid, bevoegdheid, voorbehouden handelingen en verantwoordelijkheid. Termen die vaak door elkaar worden gehaald en gebruikt en waar in de uitvoering soms verkeerde veronderstellingen aan ten grondslag liggen.

Klik op de button voor de notitie. In deze notitie worden de verschillende termen nader uitgelegd.