Beroepscode voor pedagogen

Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De beroepscode van de NVO is de leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen. De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd. De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van ‘de goede beroepsuitoefening’ is samengevat.

*Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 december 2016 is de nieuwe NVO beroepscode vastgesteld. De NVO beroepscode treedt op 1 januari 2017 inwerking en vervangt de code van 2008. U bent vanaf 1 januari 2017 gehouden aan deze NVO-beroepscode.