Beroepscode voor pedagogen

Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De beroepscode van de NVO is de leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen. De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd. De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van ‘de goede beroepsuitoefening’ is samengevat.

Copyright © 2019 NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

Disclaimer gebruik beroepscode
Het gebruik (adviseren over en interpreteren) van de NVO beroepscode (en het verzorgen van cursussen over de NVO beroepscode) is voorbehouden aan leden van de NVO en deskundigen die dit gebruiken ten behoeve van het naleven van de professionele standaard. Voorlichting over de beroepscode is, met het oog op de kwaliteit van die voorlichting, voorbehouden aan de NVO en door de NVO goedgekeurde instanties. Dat zijn in ieder geval door de NVO geaccrediteerde opleidingen, trainingen en workshops.