Wil jij als orthopedagoog gz-psycholoog worden?

21-5-2021

Het programma Adaptieve Vervolgopleidingen Psychologie (APV), waaraan ook de NVO meewerkt, wil de opleidingsbehoefte van psychologen en orthopedagogen in kaart brengen. Het gaat om de vraag welke opleidingen zij al hebben gedaan, welke registraties zij hebben en welke behoefte zij hebben aan verdere professionalisering en de verdere ontwikkeling van hun vakbekwaamheid.

Ruim de helft van het aantal gz-psychologen dat nu in opleiding is, is van oudsher orthopedagoog. Ook als de opleiding tot orthopedagoog-generalist bekostigd wordt, kan het goed zijn dat orthopedagogen vanwege een inhoudelijke voorkeur of vanwege hun specifieke taak in een bepaald werkveld graag gz-psycholoog willen worden. Het is voor het programma APV en ook voor ons als NVO te weten voor hoeveel leden dit geldt en waarom zij die behoefte hebben.

Wij nodigen onze leden dan ook van harte uit om deze >> enquête in te vullen.

Er is veel onduidelijkheid over de vraag of orthopedagogen op termijn nog kunnen instromen in de opleiding gz-psycholoog. Het advies over de beroepenstructuur psychologische zorg sluit zijinstroom namelijk uit. Het gaat hier om een belangrijk advies, maar het is ook niet méér dan een advies. Het ministerie van VWS moet er nog over besluiten en het vergt jaren om de regelgeving aan te passen. Daarom is dat voorlopig nog niet aan de orde.

De NVO vindt het hel belangrijk dat mensen niet al op hun 18e, aan het begin van hun studie, moeten kiezen en wil dat orthopedagogen ook in de toekomst kunnen blijven instromen in de opleiding tot gz-psycholoog, net zoals psychologen kunnen instromen in de opleiding OG. Die opvatting lijkt aan terrein te winnen. Ook  daarom is het belangrijk deze enquête in te vullen. Overigens spreekt de  NVO niet, zoals de psychologische beroepsgroepen, over een ‘stuwmeer’ aan masters. Met werkbegeleiding, supervisie en/of intervisie en scholing, die zij in het NVO-Kwaliteitsregister en/of in het SKJ-register vastleggen, zijn ook universitair opgeleide masterorthopedagogen vakbekwaam. Mits zij handelen binnen de grenzen van die vakbekwaamheid.

Meer informatie: