Waardering NVO Kwaliteitsregisters

22-1-2021

Eind vorig jaar hebben we onze geregistreerde orthopedagogen gevraagd enkele stellingen te beantwoorden over de NVO Kwaliteitsregisters en om hun waardering voor deze registers aan te geven. Dit in het kader van het project NVO Kwaliteitsregisters. Doel van dit project is de Kwaliteitsregisters goed voor het voetlicht brengen, de meerwaarde ervan duidelijk uit te dragen, het gebruiksgemak en de functionaliteiten te verbeteren, en de normen actualiseren. 

Via de nieuwsbrief hebben we eind vorig jaar al gedeeld wat op hoofdlijnen de uitkomsten van de vragenlijst waren. Inmiddels is ook de uitgebreide rapportage gereed en met verschillende tips zijn we al aan de slag gegaan. Geïnteresseerde leden kunnen de rapportage vinden op mijnnvo.nl.

Dit jaar zetten we nogmaals een meting uit. Dit om ook te meten of we met de resultaten van ons project NVO Kwaliteitsregisters een hogere waardering hebben weten te behalen.