Vaccinatie professionals in de zorg

8-1-2021

De vaccinatie van professionals in de zorg is begonnen. Medewerkers van o.a. organisaties voor gehandicaptenzorg en sommige instellingen voor intramurale of acute (jeugd)ggz horen tot de eerste groep die hiervoor in aanmerking komt. Als NVO-lid kunt u, als u werkt bij zo’n zorgaanbieder, dus mogelijk snel voor vaccinatie in aanmerking komen. Uw werkgever is degene die daarvoor verantwoordelijk is. Of u daadwerkelijk op korte termijn in aanmerking komt zal uw werkgever o.a. laten afhangen van de vraag of u een zodanig contactberoep uitoefent dat u zich niet aan de RIVM-maatregelen kunt houden.

Voor veel (ortho)pedagogen, zowel in loondienst als zelfstandig gevestigden, zal gelden dat zij zich wél aan die regels kunnen houden. Dan is vaccinatie minder urgent en is het waarschijnlijk dat uw werkgever u in een andere categorie van de vaccinatiestrategie plaatst.

De minister van VWS schrijft ‘Voor zorgpersoneel wordt nog nader uitgewerkt waar zij gevaccineerd worden. Vooralsnog ga ik ervan uit dat overig ziekenhuispersoneel in het eigen ziekenhuis gevaccineerd wordt, zorgpersoneel van zorginstellingen in de eigen instelling, en zorgmedewerkers die niet terecht kunnen in de eigen organisatie bij de GGD’en op de centrale locaties. Ook hiervoor geldt dat we starten in het tweede kwartaal, naar verwachting in april.’

> Lees hier de hele Kamerbrief

Als NVO benadrukten we al eerder hoe belangrijk continuïteit van zorg is, in alle domeinen waar orthopedagogen werken. Uw zorg en hulp is en blijft essentieel, juist ook in de periode die nog voor ons ligt. Lever die zorg digitaal als dat kan en face-to-face als dat moet. In dat laatste geval is het vanzelfsprekend essentieel dat u zich aan de regels van het RIVM houdt. Kijk voor meer informatie in ons webdossier over corona.