Opheffing schorsing

21-5-2021

Begin 2021 berichtte het bestuur van de NVO u, via deze nieuwsbrief en onze website over schorsing van één van onze leden. Nu, goed vier maanden later, kunnen we u berichten dat de schorsing is opgeheven.