NVO duikt samen met gedragswetenschappers in de dilemma’s van de gesloten jeugdhulp

19-6-2020

In december 2019 zijn NVO, NIP, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en StroomOp een project gestart met als doel om gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) te ondersteunen hun rol uit te voeren en zo goed mogelijk in staat te stellen om bij te dragen aan de doelen van het plan ‘Best Passende Zorg voor kwetsbare jongeren’. We richten ons op gedragswetenschappers die werkzaam zijn in de brede keten van jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en de gesloten jeugdhulp. Met dit bericht informeren we u graag over dit traject waaraan ook vele actieve orthopedagogen deelnemen.

Het project is in december 2019 gestart met een expertmeeting over de rol van de gedragswetenschappers bij het plaatsen in de gesloten jeugdhulp. Als vervolg daarop vinden er op dit moment online Mastermind sessies plaats waarin gedragswetenschappers in acht groepen met elkaar in gesprek gaan over veelvoorkomende dilemma’s in en rond de gesloten jeugdhulp. Bijvoorbeeld over het verminderen van spoedplaatsingen, alternatieven voor geslotenheid in de vorm van intensieve, ambulante modules en de rol en invloed van gedragswetenschappers bij het verbeteren van de gesloten jeugdhulp.

Met de opbrengsten van de acht groepen, die elk drie keer "bijeenkomen" gaan we verder na de zomer 2020. Onze ambities liggen op twee niveaus: 1) op het niveau van de individuele gedragswetenschapper en wat die voor rol kan pakken en voor invloed kan uitoefenen en 2) op het landelijk niveau waar we verandering in het beleid/systeem willen aanjagen. Voor de zomer verschijnt de rapportage naar aanleiding van de mastermind sessies en na de zomer wordt dit traject voortgezet met nieuwe bijeenkomsten.

Een van de aanwezige gedragswetenschappers schreef artikelen n.a.v. de mastermind sessies. Lees hier meer over sessie 1 en over sessie 2.