Fysiek onderwijs als uitgangspunt! Wat vindt de NVO?

15-1-2021

Neem fysiek onderwijs als uitgangspunt van de belangenafweging en investeer in herstelprogramma’s. Dit schrijft de Kinderombudsman in een brandbrief aan de regering afgelopen week. Een vergelijkbare oproep deed Mischa de Winter, emirites-hoogleraar Pedagogiek in een uitzending van Nieuwsuur.

De wethouders van de vier grote steden riepen minister Slob op tot het maken van een landelijk plan van aanpak waarin niet alleen de gevolgen van corona worden aangepakt, maar ook de al langer bestaande problemen in het onderwijs. Ook 50 organisaties roepen het Kabinet op te onderzoeken hoe scholen veilig open kunnen. De NVO sloot zich hierbij aan en vindt dat scholen zo snel mogelijk, mits veilig en mits de kwaliteit van het onderwijs niet in het geding komt, weer open moeten. Ook vindt de NVO dat we moeten gaan anticiperen op wat straks nodig is; als het gaat om leerachterstanden, maar ook om schade die kinderen en gezinnen sociaal-emotioneel hebben opgelopen en de gevolgen van (toenemende) armoede.  

Volgens de Kinderombudsman twijfelen ouders en professionals -ondanks alle inzet- aan de kwaliteit van het geboden onderwijs. Ook zeggen ouders dat zij kinderen onvoldoende kunnen ondersteunen. De Kinderombudsman ontvangt ook signalen van situaties van onveiligheid voor een groeiende groep kinderen. Met als effect ontwikkelingsstagnaties op vele gebieden. De NVO herkent deze signalen. Tegelijkertijd krijgen we ook signalen van begrip voor de sluiting van scholen vanuit gezondheidsoverwegingen zoals voor lichamelijk kwetsbare kinderen. Ook horen we geluiden van onze leden over opbloeiende kinderen, kinderen die meer autonomie ervaren of geluiden over de voordelen van het krijgen van onderwijs van je eigen leerkracht online, in plaats van wisselende invallers voor de klas. De landelijke afwegingen hebben grote impact op leerlingen en hun ouders, dat staat vast.

De NVO vindt dat alle scholen zo snel mogelijk, mits veilig en mits de kwaliteit van het onderwijs niet in het geding komt, weer open moeten. Scholen voor speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs zijn er per definitie voor kwetsbare kinderen en kennen per definitie kleinere klassen; daarom zouden zij open moeten blijven. Daarnaast moeten we lering trekken uit de verworvenheden van deze periode én zorgen voor blijvende aandacht voor de sociaal-emotionele schade, naast opgelopen onderwijsachterstanden, die kinderen en gezinnen ondervinden. Ook dat vraagt straks extra alertheid, preventieve maatregelen en beschikbaarheid van de juiste hulp als dat nodig is.