Wat levert BIG-registratie als OG mij op, naast een GZ registratie?

21-2-2020

Het is zover: u kunt zich per 1 januari 2020 óók inschrijven als orthopedagoog-generalist in het BIG-register. Misschien heeft u dat zelfs al gedaan! Of twijfelt u nog. Als GZ-psycholoog heeft u immers al een registratie in het BIG-register. Of zelfs meerdere, bijvoorbeeld ook een registratie als psychotherapeut of als klinisch-(neuro)psycholoog. Wij krijgen veel vragen van onze leden over wat de afzonderlijke BIG-registratie van de OG voor hen betekent, wat de meerwaarde hiervan is en hoe dit geregeld kan worden.

Word ik straks als GZ-psycholoog óf als orthopedagoog-generalist opgenomen in het BIG-register?
De orthopedagoog-generalist is nu een apart BIG-beroep. Daar hebben we als NVO jarenlang hard voor gestreden en dit zien we als een waardering voor het vak van de orthopedagoog. De verschillende registraties bestaan dus naast elkaar. Wanneer u naast uw registratie als GZ-psycholoog ook een BIG-registratie als orthopedagoog-generalist wilt, dan moet u daarvoor apart een aanvraag doen. Hiervoor krijgt u een apart BIG-nummer.

Wat levert een registratie als orthopedagoog-generalist in het BIG-register mij op?
Registratie als OG in het BIG-register is niet verplicht. Voor toegang tot bepaalde taken en functies en bijbehorende vergoedingen volstaat uw registratie als GZ-psycholoog ook. Een registratie als OG kan echter wél handig zijn. Die afweging is aan u. Er zijn een aantal zaken die u bij het maken van die afweging kunnen helpen.

  • De titel orthopedagoog-generalist is vanaf nu een wettelijk beschermde titel. Wie zich voor 30 juni 2020 registreert in het BIG-register kan de titel orthopedagoog-generalist gewoon blijven voeren. Daarna niet meer.
  • U kunt dan ook ingeschreven blijven in het Kwaliteitsregister OG van de NVO. Een registratie als OG in het BIG-register is een voorwaarde om ook geregistreerd te worden in het Kwaliteitsregister OG van de NVO en een voorwaarde voor registratie in het NVO supervisorenbestand/-register.
  • Met een registratie als OG laat u zien dat u het onderscheidende van het beroep orthopedagoog erkent; daarmee helpt u de beroepsgroep als geheel met haar profilering.


Dubbele registratie?
Of u meerdere BIG-registraties naast elkaar aanhoudt is een persoonlijke afweging. Een BIG-registratie vervalt op het moment dat u zich niet herregistreert. Voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog in het BIG-register geldt hiervoor een termijn van vijf jaar. Voor de OG moet deze herregistratieregeling nog ingaan. Mocht u nog twijfelen over een dubbele registratie, dan kunt u er ook voor kiezen om nu beide te registreren en te beslissen op het moment dat uw herregistratie afloopt.

Kan ik mij met mijn registratie als GZ-psycholoog ook registreren in het NVO Kwaliteitsregister OG?
Alleen met het BIG-registratienummer als orthopedagoog-generalist kunt u uw registratie in het vernieuwde NVO Kwaliteitsregister OG heractiveren. Uw huidige termijn van herregistratie als OG blijft daarvoor gewoon gelden. Hiervoor kunt u uw al behaalde accreditatiepunten gebruiken. Voorlopig geldt voor de orthopedagoog-generalist in het BIG-register nog geen herregistratieregeling en als deze wel ingaat, zal het enkel gaan om eisen op het gebied van werkervaring.

Als beroepsgroep vinden we juist ook bij- en nascholing en intercollegiale toetsing (intervisie) essentieel voor het bijhouden van vakbekwaamheid. In het Kwaliteitsregister OG van de NVO kunt u uw werkervaring, scholing én intervisie bijhouden en zo aan uw cliënten duidelijk maken dat zij erop kunnen vertrouwen dat u juist voor hún zorgvraag de juiste professional bent, dat u in alle opzichten vakbekwaam bent. Vrijwel alle art. 3 beroepsgroepen in de zorg kennen een Kwaliteitsregister naast het BIG-register, met uitzondering van de GZ-psycholoog. De ervaring leert dat werkgevers in toenemende mate registratie in een Kwaliteitsregister als indicatie van vakbekwaamheid waarderen. Dat is de meerwaarde van het Kwaliteitsregister OG naast het BIG-register.

Bent u klinisch (neuro)psycholoog?
Ook voor u geldt een BIG-registratie als orthopedagoog-generalist als voorwaarde om opgenomen te worden in het NVO Kwaliteitsregister OG. Voor uw herregistratie in het Kwaliteitsregister OG van de NVO geldt art. 9.10 in ons registratiereglement.  

Wat is de procedure en wat kost registratie als OG in het BIG-register u?
U kunt zich registreren via de website van het BIG-register. Daar vindt u ook informatie over welke stukken u moet uploaden tijdens de aanmeldingsprocedure. Helaas kunnen wij als NVO niet voor u bewerkstelligen dat het BIG-register uw doctoraal-/masterdiploma zelf overneemt van uw gegevens als GZ-psycholoog. U betaalt voor uw registratie als orthopedagoog-generalist € 85,- voor vijf jaar.

Kijk op onze speciale pagina voor meer informatie over registreren in het BIG-register én in het Kwaliteitsregister OG van de NVO.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, neem dan contact op met Marlijn Snoeij – de Vries (beleidsmedewerker NVO) via m.snoeij@nvo.nl.